Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ši interneto svetainės Privatumo politika reglamentuoja kaip Groward Group įmonių grupei priklausančios įmonės (toliau – Bendrovė, Mes) tvarko savo klientų ir (arba) šios svetainės lankytojų (toliau – Vartotojai, Jūs) ir kitų asmenų asmens duomenis ir užtikrina asmens duomenų saugumą. „Groward Group“ įmonių grupei priklausančios bendrovės veikia agroverslo - kiaušinių, jų produktų ir grūdų – srityse.

Kas mes esame?

Interneto svetainė https://www.groward.eu (toliau - Svetainė) priklauso UAB „Groward Group“, juridinio asmens kodas 302764932, mūsų adresas Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas, tel. +370 612 61666, el. paštas info@groward.eu. Bendrovė yra šioje svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas ir mes visapusiškai įsipareigojame tvarkyti savo Vartotojų ir kitų asmenų duomenis tik laikantis nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Ši privatumo politika yra taikoma kartu su mūsų Svetainės slapukų politika. Jei jums kyla klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar norėtumėte gauti išsamesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės duomenuapsauga@groward.eu.

KADA MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tuomet, kai tai reikalinga mūsų teisėtiems tikslams pasiekti ir kai turime teisinį pagrindą tai daryti. Bendrovė asmens duomenis tvarko:

 • Kai Jūs išreiškėte savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu ar tikslais;
 • Kai tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį ar sandorį, sudarytą su Jumis ar reikia imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sutarties ar sandorio sudarymą;
 • Kai tai mus įpareigoja teisės aktai;
 • Kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Kai Jūs pretenduojate į darbo vietas Bendrovėje, mes tvarkome šiuos Jūsų mums pateikiamus asmens duomenis:

 • Vardą, pavardę
 • El. pašto adresą, telefono numerį
 • Informaciją apie norimas užimti pareigas ir Jūsų patirtį
 • Jūsų išsilavinimą ir darbo patirtį įrodančius duomenis, bei kitus duomenis ir informaciją, kurią pateikiate savo gyvenimo aprašyme (CV), kurį atsiunčiate mums Svetainės Karjeros skiltyje nurodytu el. paštu

Duomenų tvarkymo tikslas – atrankos į laisvas darbo vietas vykdymas (kandidatų tinkamumo konkrečioms pareigoms patikrinimas)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį Jūs išreiškiate siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) norėdami įsidarbinti Bendrovėje

Duomenų tvarkymo terminas – vienerius metus nuo Jūsų duomenų pateikimo datos.

Kai Jūs kaip fizinis asmuo perkate mūsų prekes arba paslaugas, sudarote sutartį ir/arba paprašote išrašyti sąskaitą faktūrą, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Telefono numerį
 • El. pašto adresą
 • Adresą
 • Mokėjimo duomenis (bankas, mokėjimo kortelės arba sąskaitos numeris)

Duomenų tvarkymo tikslai – sutarties sudarymas, prekių ir/ar paslaugų pardavimas (sąskaitos faktūros išrašymas)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties ir/arba pirkimo-pardavimo sutarties/sandorio tarp Vartotojo ir Bendrovės vykdymas

Duomenų tvarkymo terminas –  10 metų po sutarties/sandorio sudarymo tvarkomi sutarties/sandorio sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties/sandorio sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai.

Kai juridinis asmuo perka mūsų prekes arba paslaugas, o Jūs kaip juridinio asmens atstovas sudarote sutartį ir/arba paprašote išrašyti sąskaitą faktūrą, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Pareigas
 • Juridinio asmens (darbovietės) pavadinimą
 • Telefono numerį
 • El. pašto adresą
 • Juridinio asmens buveinės adresą

Duomenų tvarkymo tikslai – sutarties sudarymas, prekių ir/ar paslaugų pardavimas (sąskaitos faktūros išrašymas)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties ir/arba pirkimo-pardavimo sutarties/sandorio tarp juridinio asmens ir Bendrovės vykdymas

Duomenų tvarkymo terminas –  10 metų po sutarties/sandorio sudarymo tvarkomi sutarties/sandorio sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties/sandorio sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai.

Kai Jūs skambinate mums nemokamu kokybės telefonu 8 800 00 121, mes tvarkome:

 • Tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos pats mums pateikiate skambučio metu (pvz, telefono numerį grįžtamajam ryšiui užtikrinti). Telefono pokalbiai nėra įrašomi

Duomenų tvarkymo tikslas – Prekių ir paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas (su rinkodara siejama komunikacija)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Vartotojo sutikimas, suteikiamas veiksmu savanoriškai paskambinus į Kokybės liniją

Duomenų tvarkymo terminas –  tiek, kiek būtina Jūsų užklausai įvykdyti.

Kai teikiate mums atsiliepimą apie mūsų prekes ir paslaugas el. pašto adresu atsiliepimai@groward.eu, mes tvarkome:

 • El. pašto adresą
 • Vardą, pavardę (jei teikdamas atsiliepimą juos nurodote arba jei šie duomenys sudaro Jūsų el. pašto adresą)
 • Atsiliepimo tekstą, kuriame galite būti pateikęs kitos su Jūsų asmeniu susiejamos informacijos

Duomenų tvarkymo tikslas – Paslaugų ir prekių kokybės gerinimas (su rinkodara siejama komunikacija)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Vartotojo sutikimas, suteikiamas veiksmu savanoriškai inicijuojant komunikaciją ir pateikiant duomenis

Duomenų tvarkymo terminas –  tiek, kiek būtina Jūsų užklausai įvykdyti.

Kai Jūs apsilankote mūsų bendrovių patalpose ir (arba) teritorijoje, kur vykdomas vaizdo stebėjimas, mes tvarkome: 

 • Jūsų atvaizdą, užfiksuotą vaizdo stebėjimo kameromis;  
 • Kitus fiziologinio pobūdžio požymius (pvz. judesių / eisenos ypatybes) 

Duomenų tvarkymo tikslas – asmenų ir Bendrovės turto apsauga, nusikalstamų veikų prevencija, incidentų aplinkybių išaiškinimas 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėti interesai – užtikrinti teritorijos ir patalpų bei juose esančių asmenų (Bendrovės darbuotojų ir lankytojų) ir turto saugumą 

Duomenų tvarkymo terminas – kiekvieno patalpų ir/ar teritorijos valdytojo nustatomas atskirai priklausomai nuo jose vykdomos veiklos. 

Kai Jūs apsilankote mūsų puslapyje Facebook https://www.facebook.com/GrowardGroup arba Instagram https://www.instagram.com/explore/tags/growardgroup, mes netvarkome jokių Jūsų asmens duomenų. Tačiau, jei lankydamiesi mūsų Facebook puslapyje inicijuojate tikralaikę komunikaciją Messenger programoje, mes gauname prieigą prie Jūsų paskyros viešųjų duomenų, el. pašto adreso ir draugų sąrašo, tačiau šių duomenų aktyviai netvarkome arba tvarkome tik tiek, kiek būtina Jūsų inicijuotai komunikacijai palaikyti. Kitus nei aukščiau išvardinti Jūsų duomenis tvarko Meta Platforms Inc. kaip kitas duomenų valdytojas, vadovaudamasis Facebook ir Instagram naudojimo taisyklėmis bei privatumo politikomis.

Asmens duomenų tvarkymas Svetainėje naudojant slapukus

Jums lankantis Svetainėje, mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Šie duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus): finansines ir buhalterines paslaugas teikiančias įmones,  duomenų centrų paslaugas ar interneto tinklapių prieglobos paslaugas teikiančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones,  ir kitus paslaugų teikėjus, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų pateiktus aiškius nurodymus ar instrukcijas ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims. Kiekvienu konkrečiu atveju duomenų tvarkytojui yra pateikiami tik būtini asmens duomenys, t. y. tik tokie asmens duomenys, kurie būtini konkrečiam tvarkymo tikslui įvykdyti ar paslaugai suteikti. Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie įsipareigoja ir gali laikytis tinkamų duomenų saugumo reikalavimų ir konfidencialumo įsipareigojimų.

KUR MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje. Šiuo metu tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes jų neperduodame į trečiąsias valstybes. Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis perduoti į trečiąsias valstybes apie tai Jus informuosime prieš atliekant perdavimą bei užtikrinsime perdavimo teisėtumą bei saugumą (reikiamų perdavimo mechanizmų ir saugumo priemonių taikymą).

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite visas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytas teises, kurias galite įgyvendinti atvykę į Bendrovę ar kreipdamiesi el. paštu duomenuapsauga@groward.eu:

•    žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą – gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

•    kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, jog tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs;

•    kreiptis su prašymu sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai;

•    kreiptis su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), išskyrus kai Jūsų duomenys privalo būti saugomi remiantis Bendrovei taikomais teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;

•    nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė;

•    gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, tvarkomus automatizuotomis priemonėmis ir kurių tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą), kai tai techniškai įmanoma;

•    bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikę pranešimą Bendrovei nurodytu būdu – paspaudę nuorodą el. laiško pabaigoje (tiesioginės rinkodaros atveju) arba atsiuntę savo prašymą Bendrovei el. paštu duomenuapsauga@groward.eu;

Savo teises Jūs galite įgyvendinti patys arba per atstovus. Norėdami įgyvendinti savo teises Jūs turite atvykti į Bendrovės administracijos biurą (Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas) asmeniškai ir pateikti prašymą arba savo prašymą galite pateikti elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu duomenuapsauga@groward.eu. Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę ir pareigą patikrinti Jūsų tapatybę, kurią visada bus stengiamasi nustatyti paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu. Pateikdami prašymą Jūs galite patvirtinti savo tapatybę vienu iš nurodytų būdu:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikus mūsų darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, kartu su juo Jūs turite pateikti notariškai patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba jis turi būti pateiktas iš Jūsų el. pašto adreso, kuriuo registravotės mūsų Svetainėje.

Kilus pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, Bendrovė turi teisė paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti Jūsų tapatybę (pvz., pateikiant kontrolinį klausimą kokias prekes ar paslaugas pirkote paskutiniu metu ir pan.).

Prašymas turi būti aiškus, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, informacija apie tai, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą. Jeigu prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai iš anksto paprašote ją pateikti kitaip.

Jūsų pateiktus prašymus stengiamės išnagrinėti ir jums informaciją pateikti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei dėl tam tikrų aplinkybių, kaip antai dėl pateikto prašymo sudėtingumo (jei reikia kreiptis pagalbos į pasitelktus duomenų tvarkytojus) ar dėl Bendrovės nagrinėjamų prašymų skaičiaus, Bendrovė prašymo išnagrinėti laiku gali nespėti, nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, ir apie tai Jus informuojant iš anksto.

Prašymai nagrinėjami ir informacija bei duomenys teikiami neatlygintinai, tačiau mes turime teisę tam tikrais atvejais arba atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises (kai prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas, ar yra pasikartojantis), arba informacijos ir duomenų teikimas gali būti apmokestintas atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, vadovaujantis su teisės aktų reikalavimais ir Bendrovės vadovo nustatytais įkainiais (jei nustatomas akivaizdus piktnaudžiavimas duomenų subjekto teisėmis, nepagrįstai teikiami kartotiniai prašymai pateikti informaciją, duomenis, išrašus, dokumentus ar pan.).

Jeigu manote, kad Bendrovės veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Ši Privatumo politika yra patvirtinta ir galioja nuo 2023 m. gegužės 1 d. Mes turime teisę reguliariai ar esant poreikiui peržiūrėti ir atnaujinti Privatumo politiką. Apie bet kokį atnaujinimą mes informuosime savo Svetainėje.